صرافی اطلس – قیمت نفت در بازارهای جهانی با کاهش و بهای طلا با افزایش رو به‌رو بود.

به گزارش ایلنا، قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش یافت.

قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت با یک و ۲۴ صدم درصد کاهش به ۵۰ دلار و ۳۲ سنت رسید.

قیمت نفت خام برنت دریای شمال نیز با ۸۴ صدم درصد کاهش به ۵۴ دلار و ۴۷ سنت رسید.

قیمت هر گرم طلا نیز با ۱۲ صدم درصد افزایش ۵۰ دلار و ۴۹ سنت رسید.